Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2023

Torsdagen den 16 november mottog åtta forskare sina stipendier för vetenskaplig forskning inom folksjukdomar. Tegger Stiftelsen delade ut 2.000.000:- bl.a. inom områdena bröstcancer, huvud/halscancer, transoral robotkirurgi m.fl.

POSTDOC STIPENDIATER: (länkar med mer info längst ner på sidan)

  • Mehrnaz Safaee Talkoncheh, helårsstipendium 600 kkr, för forskning kring bröstcancer på Albert Einstein College of Medicine, New York, USA.
  • Gabriel Adrian, halvårsstipendium, 300 kkr, för forskning kring identifiering av högriskpatienter och minimering av biverkningar i samband med strålbehandlade huvud- och halscancerpatienter på Princess Alexandra Hospital, University of Queensland, Brisbane, Australien.
  • Johan Nilsson, halvårsstipendium, 300 kkr, för forskning kring standardiserad utvärdering av funktionsåterhämtning efter transoral robotkirurgi för förbättrad behandling vid huvud/halscancer på Dept of Otorhinolaryngology, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Australien.

FORSKNINGSSTIPENDIATER: (länkar med mer info längst ner på sidan)

  • Anders Näslund, 150.000:-, Provtagning i luftvägarna jfr EBUS TBMCB och EBUS TBNA.
  • Clara Erixon, 150.000:-, Heparinbindande protein inom Thoraxkirurgi.
  • Emma Hall, 150.000:-, Endovaskulär behandling av ischemisk stroke.
  • Theodor Sievert, 150.000:-, Hitta nya biomarkörer vid kritisk sjukdom.
  • Fredrik Kahn, 150.000:-, Fortsatt forskning kring Covid-19

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Sedan starten 1993, 30 års-jubilum i år, har Tegger Stiftelsen delat ut nästan 100 stipendier på totalt över 25 miljoner kronor.

– I år är det 30 års jubileum och vi delade ut mer pengar än någonsin. Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen och son till grundaren av Tegger Stiftelsen.

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte alls medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett mycket framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Bifogar länk till hemsidan för detaljerad information om respektive pristagare och dito foto. Ytterligare text, bilder och information finns på begäran