Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2016

2016 års Stipendiater är klara:

2016 års pristagare mottar vardera en check på 400.000:-
(totalt 800.000:-)
vid en festkväll på Restaurang Årstiderna, Malmö på onsdag den 30 november.

Årets pristagare är:

Jenny Klintman. Stipendiet går till ett års vistelse på Oxford Biomedical Research Centre (BRC) Molecular Diagnostic Centre, Department of Oncology, Oxford University för att studera genetiska förändringar i KLL-celler från 1000 brittiska patienter. Resultatet från projektet har stor möjlighet att öka kunskapen om KLL så att man lättare kan ge prognos till en enskild patient, hitta rätt typ av behandling och även undvika behandling med svåra biverkningar i de fall där patienten inte väntas ha nytta av den.

Kristoffer von Stedink. Stipendiet ges för ett års vistelse på Academic Medical Center vid Amsterdams universitet i Holland för att identifiera och testa potentiella mål för immunterapi som kan leda till ändringar i de aktuella behandlingsregimer för dessa patienter. Om det lyckas kommer det också ge möjlighet att identifiera de patienter med stor sannolikhet att svara på de nya immunoterapierna, vilket ur ett kliniskt perspektiv skulle vara ytterst värdefullt.

Årets Pressinformation:   pressinfo-tegger-stiftelsen-stipendier-2016-komplett

Beskrivning av respektive stipendiat finns i pressinformationen

Foto se nedan:

Får laddas ner och användas i samband med Tegger Stiftelsen och endast vid angivande av källa: Tegger Stiftelsen
(C) 2016

bild-jenny-klintman foto-kristoffer-2016