Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2007

Här kan Du hämta 2007 års pristagares beskrivning och foto.
Klicka på länken vid respektive namn

Phil Dr Cecilia Oderup, Universitetssjukhuset MAS för forskning kring immunologi  vid University School of Medicine, Stanford, California, USA
Pressinfo 2007 Cecilia Oderup

Phil Dr Teresia Hallström, Universitetssjukhuset MAS för forskning kring infektioner och immunförsvar vid Friedrich Schiller  University, Jena Tyskland
Pressinfo 2007 Teresia Hallstrom
Återrapport Teresia Hallström 100413
Återrapport del 2 Conf-and manuscr Teresia Hallström 2007 100314

Phil Dr Sebastian Albinsson, Lunds Universitet för forskning kring kärlfysiologi  vid University School of Medicine, Newhaven USA
Pressinfo 2007 Sebastian Albinsson

Leg läkaren Oscar Braun, Universitetssjukhuset i Lund för forskning kring blodplättshämning i samband med hjärtinfarkt vid University of California, San Diego, USA
Pressinfo 2007 Oscar Braun
Återrapport Oscar Braun 100310

Henrietta Nielsen, xxxxx
Återrapport Henrietta Nielsen 2007