Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Information till utsedda pristagare

Information till utsedda pristagare

Nedanstående information och länkar är endast till för dig som har erhållit ett stipendie från Tegger-Stiftelsen och skall eller har genomfört ditt projekt.


UTBETALNING:

Är det dax att begära utbetalning av ditt stipendie.
Följd denna länk och fyll i all information i formuläret, därefter får Du en signeringslänk.
Så snart det är signerat det dokumentet, kommer utbetalningen att administreras, vilket kan ta upp till 14 dagar, då det skall attesterar av minst två styrelseledamöter.
Länk till formulär för utbetalning


ÅTERRAPPORTERING:

Har Du genomfört ditt projekt, och är klar med den del som Tegger Stiftelsen har finansierat, skall Du skicka in en återrapport. Denna rapport skall följa våra grund-riktlinjer för utformning.

Dokumentet skall döpas till: ”Återrapport Namn Namn” och skickas in som Word eller PDF till info@teggerstiftelsen.se

För POSTDOC:
På knappen nedan finns en Word-Fil som kan användas som mall för återrapporten


För att få lite inspiration hur man kan skriva, kan Du se på ett exempel nedan. Mallen ovan är lite tydligare än exemplet, men det kan göra det enklare att se hur man kan göra det.

För FORSKNINGSPRIS:
Se länk med word-fil för mall till återrapport: