Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Ansökan om utbetalning

Fyll i nedanstående blankett och tryck därefter skicka.
Inom maximalt 5 arbetsdagar kommer Du få en länk för att signera din utbetalningsansökan med BankID. Efter att Du signerat kommer utbetalningen att attesteras av styrelsen för utbetalning. Räkna med ca 14 dagars total handläggningstid.
Vid frågor kontakta John Tegger på info@teggerstiftelsen.se eller 0701-608700 vardagar 09:00-15:00

skriv ditt personnummer med 12 siffror t.ex. 19950101-1234
Ange det belopp som Du är beviljad. Du måste begära ut hela beloppet på en gång
Ange datum då Du startar projektet t.ex. 2023-08-15
Ang plats/institution/universitet/sjukhus som Du kommer göra majoriteten av projektet (end. en plats)
Ang det datum som Du vill ha utbetalt stipendiet. Räkna med minst 14 dagars handläggning. ex 2024-01-25
Ange ditt kontonummer (end konto registrerat på ditt personnummer får anges) Ange både clearingnummer och kontonummer i fältet t.ex 82149-12345678
Ange bankens namn
Ange här om Du bytt bostadsadress sedan ansökan och/eller om Du tillfälligt bor utomland. Ange då den fullständiga adressen i fältet, annars lämna tomt
Om du har annan viktig information som Du vill delge, kan Du skriva det här. (annars lämna tomt)