Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2008

Här kan Du hämta 2008 års pristagares beskrivning och foto.
Klicka på länken vid respektive namn
Jakob Axelsson, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet för postdocvistelse vid University of California, San Diego, avseende forskningsprojekt om inflammation och heparansulfats roll
Pressinfo 2008 Jakob Axelsson

Johan Holmberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet, för postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, avseende forskningsprojekt om muskeldystrofi.
Pressinfo 2008 Johan Holmberg

Jonas Sjölund, Avd. för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS för postdocvistelse vid University of California, San Fransisco avseende forskningsprojekt om bukspottkörtelcancer.
Pressinfo 2008 Jonas Sjölund
Återrapport Sjölund 2008 – 110622

Paulina Nowicka, Institutionen för klin.vetenskap avd för pediatrik vid Universitetssjuk-huset MAS, för postdocvistelse vid Yale University avseende forskning kring diabetes typ 2.
Pressinfo 2008 Paulina Nowicka

Sofie Singbrant
, avd för laboratoriemedicin/molekylärmedicin och genterapi vid Lunds Universitet, för postdocvistelse vid Australian Stam Cell Center i Melbourne, avseende forskningsprojekt om benmärgstransplantation och stamceller.
Pressinfo 2008 Sofie Singbrant