Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2005

text

 Phil Dr Lena Uller, Institutet  för experimentella vetenskaper vid Lunds Universitet för fortsatt forskning vid University of Southampton kring luftvägsepitelets roll vid inflammationer.
 Phil Dr Markus Heidenblad, avd för klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Lund för fortsatt forskning vi Radboud University, Holland kring genomiska sjukdomar.
 Phil Dr Therése Nordström, Institutet för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö för fortsatt forskning vid  Institute of Medical Research i Australien kring utveckling av vaccin mot grupp A streptokocker.
 Phil Dr Marie Stockhausen, , Institutet för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö för fortsatt forskning vid University of California, USA. Kring Notchkaskadens roll vid uppkomst och utveckling av tumörformen neuroblastom.
(Stipendiet inte utnyttjat av mottagaren.)