Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 93-01

2001:
Katrin Mani, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet för cancerforskning avseende xylosiders antitumörverkan.
Maria Sörhede-Winzell, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet för forskning inom diabetesområdet. Postdoktoral forskartjänst vid Boston Medical Center, USA
Kajsa Paulsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds universitet för forskningsarbete hos professor Mark Sandersson på Kings College i London, England
Henrik Thorlacius, Universitetssjukhuset MAS för forskning om kirurgi och inflammatoriska processer. Postdoktoral forskartjänst vid University of Stanford, USA
 
2000:
 
Karin Filipsson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring mekanismer vid uppkomsten av åldersdiabetes.
Ruth Zeidman Universitetssjukhuset MAS för forskning kring tumörsupressorn PTEN:s kontroll av celltillväxt och canceruppkomst.
Mikael Benson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring allergireaktioner i näshålan.
Karin Gewert Lunds Universitet för forskning kring energimetabolismen vid inflammatoriska tarmsjukdomar.
 
1999:
Marju Orho-Melander Universitetssjukhuset MAS för forskning kring reglering av glycogensyntes i lever och skelettmuskel.
Thomas Hellmark Universitetssjukhuset i Lund för forskning kring njursjukdomar.
Håkan Brorson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring armlymfödem efter bröstcancer
Annika Lindqvist för fortsatt forskning om enzymer involverade i metabolismen av androgener och östrogener.
Stefan Hansson Lunds Universitet för forskning kring placentafysiologi.
  
1998:
Jan Åke Åkervall ,avd för öron- näs- och halssjukdomar vid Lunds Universitet.
Ändamål: Forskarutbildning  vid Universitetet i Michigan om skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.
 Annika Lindqvist, institutet för cell-och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Forskarutbildning i Dallas Texas om enzymer involverade i metabolismen av androgener och östrogener.
 Liselotte Frost-Arner,  Plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS.
Ändamål: Forskarutbildning hos DR R F Edlich vid Department of plastic surgery Universitetet Virginia under 5 månader  samt efterföljande forskning i Sverige under ett halvår om brännskador och kvinnliga genitala missbildningar.
 (Anette Thern, Inst. För Medicinsk Mikrobiologi Lunds Universitet för forskarutbildning om immunologi i London.Stipendiet dock återlämnat p.g.a. dubbelfinansiering.)
 
1997:
Henrik Jörntell, Institutet för Fysiologi och Neurovetenskap vid Lunds Universitet.
Ändamål: Studier vid Medicinsk Fysiologisk Institut i Köpenhamn ang. Informationsbearbetning i lillhjärnans nervcellkretsar.
 Flemming Björnberg,Hematologiska Forskningslaboratoriet vid Lunds Universitet.
Ändamål: Postdoktorala studier vid Universitetet i Verona Italien ang bildning av lösliga TNF-receptorer i vita blodkroppar.
 Hindrik Mulder, Institutet för Cell-och Molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Studier vid Universitetet i Dallas Texas hos professor Newgard ang diabetes.
(Nyttjandet uppskjutet p.g.a. dubbelfinansiering.)
 Ylva Tryselius, Avd för molekylär neurobiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Postdoktorala studier vid  avd för molekylär neurobiolog vid Wallenberg Neurocentrum i Lund.
 Ute Friedrich, avd för klinisk kemi vid MAS.            
Ändamål: Studier hos prof. Björn Dahlbäck MAS ang sambanden mellan protein C molekylens struktur och dess funktion
 Åsa Mellhus, Inst. För medicinsk mikrobiologi vid MAS.                
Ändamål: Postdoktorala studier vid UCSD,ENT-Department i USA  ang bakteriearter vid öroninflammation.
 
1996
 Sabina Janciauskiene, Wallenberglaboratoriet,Universitetssjukhuset MAS.
 Ändamål: Postdoktoral studier ang serpinernas roll i amyloidfibrillbildningen.
Ingemar Önsten, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS.
Ändamål: Forskningsvistelse under ett år vid Rush University i USA.
Kerstin Andersson,Inst. för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Genomförande av forskningsprogram avseende immunologiska försvarsmekanismer.
Anders Johnsson,Onkologiska kliniken vid Lunds Universitetssjukhus.
Ändamål: Postdoktorala studier vid Molecular Pharmacology Laboratoriet vid San Diego-Universitetet i USA om cytostatikabehandling av tumörer.
 
1995:
Sven Karlsson, Wallenberglaboratoriet, Institutionen för medicin MAS.
Ändamål: Postdoktoral forskning kring inculinsekretionens cellulära mekanismer och neurogena  reglering under normala betingelser och vid Diabetes.
Maarten de Chateau,Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål:Postdoktoral forskning kring interaktioner mellan bakterier och antikroppar.
 
1994:
Jan Axelsson,Insitutionen för kirurgi vid Lunds Universitet.
Ändmål:Experimentella studier avseende styrning av tillväxt av normal pancreas och pancreascancer.
Magnus Bergenfeldt, Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS .
Ändamål: Postdoktoral forskning hos prof. Assar Malik vid Rush University i Chicago.
1993-1994 uppgick stipendierna på vardera 100.000 kronor.
1995 – 2000 uppgick stipendierna till 150.000:- vardera
2001 – 2006 var stipendierna 200.000:- vardera.
2007 – 2009  var stipendierna 250.000:- vardera
2010-2013  var stipendiesumman 350.000:- vardera
2014-2016 var stipendiesumman 400.000:- vardera
2017 var stipendiesumman 1×400.000:- och 2×200.000:-
Per den 22 november 2017 är den sammanlagda summan drygt 20.000.000:- utdelat.