Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2004

text

Med Dr., leg läkaren Martin Englund, vid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet/ Universitetssjukhuset i Lund, för postdoktoral forskning bl a kring artros, vid Boston University School of Medicine, USA.

 Ph Dr Ramin Massoumi, enheten för experimentell patologi vid Universitetssjukhuset MAS, sedan 2 år verksam vid Max-Planckinstitutet i Mûnchen, för ett tredje postdoc-år vid nyssnämnt institut, för fortsatt forskning bl a kring tumörformen Cylindroma.
 Civ. ing, leg läkaren Vladimir Evilevitch, med planerad disputation i december 2004, verksam vid Kliniskt fysiologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset MAS, för forskning kring mättekniker avseende mikrocirkulation i huden, för mätning av inflammatoriska processer. Postdoc-forskning vid University of California, Los Angeles, USA.
 MD, PhD Malin Malmsjö, institutionen för Medicin, BMC, Lunds Universitet, för forskning kring hjärt-kärlsjukdomar, med planerad postdoktoral forskning vid Christchurch Cardioendocrine Researchgroup, New Zeeland.