Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2003

text

M.D., Ph D, Kristina Persson, f 14 februari 1966, Slimminge 14, 274 92 Skurup, verksam vid avd för klinisk kemi, Universitetssjukhuset MAS, för forskningsprojekt om antikroppar mot malaria. Postdoc-forskning vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research i Australien.
 M.D., Ph D, Jonas Larsson, 710709-4059, Skyttelinjen 136, 226 49 Lund, verksam vid avd för molekylär medicin och genterapi, BMC, Lunds Universitet, för forskning kring reglering av hematopoetiska stamceller. Postdoc-forskning vid Harvard Medical School, Boston, USA.
  Fil mag Maria Alvarado Kristensson, 690712-0726, Rynge 511, 271 94 Ystad, verksam vid enheten för experimentell Patologi, Lunds Universitet. Tid för disputation bestämd till den 23 april 2004, därefter postdoc-forskning vid universitetet i Madrid, Spanien.
  Fil mag Linda Härndahl, 760824-2744, Kämnärsvägen 3 C: 230, 226 46 Lund, verksam vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, BMC C11, 221 84 Lund, forskarstuderande inom Diabetesprogrammet vid Lund Universitet. Tid för disputation den 5 december 2003, därefter postdoc-forskning vid Universitetet i Newcastle, England.