Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2006


text

Phil Dr Catarina Rippe, Kliniska Vetenskaper, avd för Njurmedicin, Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring ”Pancreatic Procolipase and enterostatin- Functions during high fat feeding” med postdocvistelse vid University of Colorado at Boulder, USA.

 Phil Dr Lotta Gustafsson, Avd för Mikrobiologi, Immunologi och Glykobiologi vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring protesoner och deras betydelse för tumörcellers död, med postdocvistelse vid Harvard Medical School, Childrens Hospital, Boston, USA.
 Phil Dr Jenny Karlsson, Institutionen för Medicinsk Inflammationsforskning vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring den inflammatoriska komponenten i diabetes, fetma och hjärt- kärlsjukdomar, med postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, USA.
 Phil mag Mattias Magnusson, Avd för Molekylärmedicin och Genterapi vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring ” reglering av hematopietiska stamceller” kopplat till benmärgstransplantationer”, med postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, USA