Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2022

Den 17 november skedde den årliga utdelningen av årets Tegger Stipendier. Totalt är det 900.000:- som fördelas på 6 unga forskare inom området folksjukdomar.

Årets pristagare är:

  • Gustav Pernov, får 150.000:- för forskning kring infektiös endokardit och bovis-streptokocker.
  • Helmi Sisko, får 150.000:- för forskning kring Riskfaktorer för fall och fraktur.
  • Isabelle Arctaedius, får 150.000:- för forskning kring Biomarkörer för tidigare och säkrare neurologisk prognosbedömning efter hjärtstopp.
  • Karl Hermansson, får 150.000:- för forskning kring akut typ A aortadissektion med neurologisk skada – implikationer för kirurgiskt omhändertagande.
  • Leila Naddi, får 150.000:- för forskning kring hur vi kan öka säkerheten vid inläggning av central venkateter.
  • Monica Scharfenort, får 150.000:- för forskning kring avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom utifrån ett patient- och närståendeperspektiv – en explorativ multicenterstudie kring förväntan och upplevt behandlingsresultat.

————————-

Idag mottar fem glada forskare sina stipendier för vetenskaplig forskning inom folksjukdomar. Totalt delar Tegger Stiftelsen ut 900.000:-.

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Sedan starten 1993, 28 år sedan, har Tegger Stiftelsen delat ut över 90 stipendier på totalt över 25 miljoner kronor.

– Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen och son till grundaren av Tegger Stiftelsen.

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte alls medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital efter ett mycket framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse

För ytterligare information om respektive forskare och dess projekt som Tegger Stiftelsen finansierar, finns all information på vår hemsida med följande direktlänk:

Ytterligare text, bilder och information finns på teggerstiftelsen.se

Foto och text får redigeras och användas fritt i samband med Tegger Stiftelsen.

Har Ni eventuella frågor om ovanstående, finns undertecknad till Er tjänst per telefon 0701 – 608 700 eller via hemsidan: www.teggerstiftelsen.se

Här nedan finns texterna från respektive pristagare och deras foto.