Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2017

2017 års Stipendiater är klara:

2017 års pristagare delar på 800.000:-. 1x 400.000:- och 2x 200.000:-
vid en festkväll på Restaurang Årstiderna, Malmö på onsdag den 22 november.

Årets pristagare är:

Alexandra Rundberg Nilsson. Postdoc-Stipendie på 400.000:- för ett års vistelse på University of Califonia, San Diego, Department of Pharmacology, för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. Målet är att förstå hur förändringarna uppstår så att man kan utveckla behandlingsstrategier för att motverka dem.

Ute Krüger Forskningsstipendie på 200.000:- ges för sex månaders vistelse på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Avdelningen för patologi. För forskning kring förekomst och subtypisering av tumörinfiltrerande lymfocyter vid primär bröstcancer. Målet är att inhämta tekniker och kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer som kan ge ökad kunskap för sjukdomens förebyggande och behandling.

Lena Ohlsson Forskningsstipendie på 200.000:- ges för sex månaders vistelse på Rikshospitalet i Glostrup, Danmark, för att inhämta teknik och kunskap och vidare undersöka hur de tonusreglerande signalvägarna i kärlen kan påverkas för att mildra skadan efter hjärtinfarkt.

Pressinformation: Pressinfo Tegger Stiftelsen – Stipendier – 2017

Beskrivning av respektive stipendiat finns i pressinformationen

Foto se nedan:

Får laddas ner och användas i samband med Tegger Stiftelsen och endast vid angivande av källa: Tegger Stiftelsen
(C) 2017