Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2002

 

text

Maria Hedlund,avd för Mikrobiologi, Immunologi och Glykobiologi vid Lunds universitet för forskning kring betydelsen av tumörcells associerade socker för spridning av cancer
( metastasering ) Postdoktoral forskartjänst vid University of California för studier av sialin syra innehållande tumör antigen för metastasering.
 Annika Antonsson, avd för medicinsk mikrobiologi vid Universitetssjukhuset MAS för forskning kring papillomvirus i normal hud. Postdoktoral forskartjänst vid University of Brisbane, Australien kring papillomvirus livscykel.
 Jonas Lidfeldt, doktorand vid Samhällsmedicinska Institutet vid Lunds Universitet för forskning kring hälsotillståndet för medelålders kvinnor, med fokus  på samspelet mellan biologiska och sociala faktorer för utvecklingen av diabetes.  Postdoktoral forskartjänst vid Harvard University i USA inom samma område.
 Henrik Ahlborg, vid Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS för forskning kring arv och livsstilsfaktorers inverkan på benmassa och frakturer. Postdoktoral forskartjänst  på Garvan Institute of Sidney, Australien med fortsatt forskning rörande betydelsen av arv och livsstilsfaktorer för uppkomsten av benskörhet och frakturer.