Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2018

FÖR 25:e ÅRET I RAD,
De årliga Tegger-Stipenderna är utdelade!
800.000 kronor till två kompetenta forskare inom områdena Blodförgiftning och Stroke!

Igår mottog två glada forskare sina stipendier för vetenskaplig forskning inom folksjukdomar. Tegger Stiftelsen delade ut 800.000:- inom områdena Stroke och Blodförgiftning.

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Sedan starten 1993, 25 år sedan, har Tegger Stiftelsen delat ut över 80 stipendier på totalt över 20 miljoner kronor.

– Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen och son till grundaren av Tegger Stiftelsen.

Årets Tegger-stipendiater är:

Frank Blixt Som får ett Postdoc-Stipendie på 400.000:-, för ett års vistelse på University of Texas, Huston, Department of Neurology,
Vid universitet i Houston kommer Frank ha möjlighet att jobba vid världens största medicinska forskningscentrum. Målet med hans projekt är att fastställa sambandet mellan könsskillnader och tarmfloran hos äldre försöksdjur vilket är ytterst viktigt för att sedan kunna jämföra resultaten med vad vi ser i kliniken. Förhoppningsvis kan detta leda till en bättre förståelse av stroke och potentiellt till nya behandlingsmetoder för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. Målet är att förstå hur förändringarna uppstår så att man kan utveckla behandlingsstrategier för att motverka dem.

Yongzhi Wang får ett Postdoc-Stipendie på 400.000:-, för ett års vistelse på Stanford University, Departmen of Pathology. För forskning kring blodförgiftning i bukhålan. Som är en allvarlig komplikation vid vanliga tarmsjukdomar och vid tarmkirurgi. Målet med forskningen är att generera nya kunskaper för första gången om enskilda endotelcellers biologi vid inflammation men också kartlägga en atlas med olika måltavlor för ny och mer specifik behandling av patienter med inflammationssjukdomar såsom buksepsis.

Båda pristagare skall forska på annan institution och hämta hem kunskap inom sina forskningsområde för att sedan komma tillbaka till Malmö/Lund och kanske utveckla botemedel mot våra värsta folksjukdomar, berättar John Tegger.

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte alls medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett mycket framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Bifogar till detta mail foto från Stipendieutdelningen igår onsdag.

Från vänster, Frank Blixt, John Tegger, Yongzhi Wang

Ytterligare text, bilder och information finns på teggerstiftelsen.se

 

Foto och text får redigeras och användas fritt i samband med Tegger Stiftelsen.

Har Ni eventuella frågor om ovanstående, finns undertecknad till Er tjänst per telefon 0701 – 608 700 eller via hemsidan: www.teggerstiftelsen.se

Här kan Du få ut texterna från respektiver pristagare och deras foto.

Årets Pristagare:
Frank Blixt, John Tegger, Yongzhi Wang

Lilian Tegger, änka till stiftelsens grundare Jan Tegger,
uppvaktas med anledning av 25 års jubileet av ordförande Thomas Thiborg

Yongzhi Wang, Pristagare 2018

Frank Blixt, Pristagare 2018