Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2019

De årliga Tegger-Stipenderna är utdelade!
1,1 miljoner kronor till tre kompetenta forskare inom områdena Migrän, Lungcancer och Bröstcancer!

Igår mottog tre glada forskare sina stipendier för vetenskaplig forskning inom folksjukdomar. Tegger Stiftelsen delade ut 1.100.000:- inom områdena migrän, lungcancer och bröstcancer.

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Sedan starten 1993, 26 år sedan, har Tegger Stiftelsen delat ut över 85 stipendier på totalt över 22 miljoner kronor.
– Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen och son till grundaren av Tegger Stiftelsen.

Årets Tegger-stipendiater är:

Aida Maddahi som får ett stipendie på 500.000:- för ett års forskning på Rigshospitalet Glostrup, Köpenhamn.
Projektet avser att studera nyckel förutsägelser om en ny och innovativ uppsättning hypoteser angående hormonella påverkningar på behandling av trigeminal smärta som kan förklara migränkänslighet hos kvinnor. Målet är att förstå hormonella påverkan hos kvinnliga migränpatienter och hoppas att hitta en ny metod och läkemedel för att behandla miljoner kvinnor med menstruationsmigrän.

Gracijela Bozovic får ett stipendie på 300.000:- för 6 månaders forskning på Harvard Medical School, Boston USA.
Projektet är en del i ett större forskningssamarbete där bilddiagnostiska fynd i lungparenkym kommer att analyseras och sammanvägas med biomarkörer hos patienter med olika typer av lungcancer för att kopplas till morfologi, stadieindelning och kliniskt utfall. Förhoppningen är att arbetet ska leda fram till information som möjliggör en förbättrad individuellt anpassad behandling av lungcancer.

Ute Krüger får ett stipendie på 300.000:- för 6 månaders forskning på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och på SUS i Lund.
Målet med stipendiet är att fortsätta arbetet som Tegger Stiftelsen 2017 gav ett stipendie till, rörande förekomst och subtypering av tumörinfiltrerande lymfocyter vid primär bröstcancer. En ökad kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer kan ge ökad kunskap för sjukdomens förebyggande och behandling. MISS-Studien som etablerades 1990 med 30.000 deltagande kvinnor i ålder 25-65. Under uppföljningstiden har ungefär 1500 bröstcancerfall inträffat. Dessa eftergranskades med hjälp av mikroskopering. Vid denna eftergranskning markerades relevanta områden där små vävnadsbitar (TMA- tissue microarray) har tagits för att vidare kunna färga dessa med specifika markörer. Med hjälp av dessa markörer ska inflammatoriska celler i tumörerna undersökas och klassificeras. Det består ett samarbete med bröstcancerforskare i Göteborg.

 

Pristagarna skall forska på annan institution och hämta hem kunskap inom sina forskningsområde för att sedan komma tillbaka till Malmö/Lund och kanske utveckla botemedel mot våra värsta folksjukdomar, berättar John Tegger.

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte alls medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett mycket framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Bifogar till detta mail foto från Stipendieutdelningen igår onsdag.
Från vänster, Gracijela Bozovic, John Tegger, Aida Maddahi, Ute Krüger

Ytterligare text, bilder och information finns på begäran

Foto och text får redigeras och användas fritt i samband med Tegger Stiftelsen.

Har Ni eventuella frågor om ovanstående, finns undertecknad till Er tjänst per telefon 0701 – 608 700 eller via hemsidan: www.teggerstiftelsen.se

Årets Pristagare:

INDIVIDUELLA BILDER PÅ BEGÄRAN