Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Stiftelsen historia

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela post-doktorala stipendier öronmärkta till Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

Jan Tegger trädde in under sina sista år i livet, som ordförande i den nystartade stiftelsen och var även med vid de två första stipendieutdelningarna. Efter Jan Tegger tillträdde bankdirektör och chefsjuristen Thomas Boström som ordförande, allt enligt Jan Teggers egen vilja.
Thomas lämnade 2012 över ordförandeklubban till Claes Lachmann, som är en mycket kompetent och kunnig styrelseledamot och som ledde stiftelsen som dess ordförande under åren 2012-2016. 2017 övertogs ordförandeklubban av Thomas Thiborg.

Familjen är också i högsta grad delaktig i det löpande arbetet med stiftelsen, genom Donators son, John Tegger. Med en bakgrund inom både massmedia såväl som ekonomi och juridik, deltar John Tegger, såsom ledamot sedan 1995, aktivt i styrelsearbete med både kunskap och kompetens.

Jan Tegger var inte medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del.

Varje år runt den 17 november delas Tegger Stipendierna ut till framstående forskare. Genom åren har Tegger Stiftelsen delat ut mer än 90 stipendier på totalt mer än 25 miljoner kronor. I början var stipendierna blygsamma på 25.000:- men idag är det ca 600.000:- som delas ut till vardera stipendiat. Den årliga sammantagna stipendie-summan uppgår till ca 1.800.000:-

Tack vare goda placeringar i den finansiella marknaden har kapitalet ökat i värde för att säkerställa en långsiktighet i utdelandet av stipendier framöver.

Stiftelsens totala kapital är idag uppskattningsvis runt 65 miljoner kronor.

Förutom Tegger Stipendiet, så arrangerar vi särskilda Tegger Dagar – där vi bjuder in föreläsare från hela världen till hel och halvdags symposier. Vi brukar genomföra en Tegger-Dag vart annat år.
Närmast kommer det att bli 2024.

För ansökning av stipendier avseende innevarande år och som kommer delas ut den under november månad, kommer detta att annonseras ut via Facebook samt genom direkta utskick samt även publiceras under separata flikar på hemsidan.

Styrelsens sammansättning 2022

Tegger Stiftelsens styrelse 2021-2022
Fr.v. Lars Edvinsson, Elisabet Englund, Thomas Thiborg, John Tegger

Ordf.        Thomas Thiborg
Led.          Lars Edvinsson
Led.          John Tegger
Led.          Elisabet Englund

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *