Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Teggerstipendium 2021

Den 18 november skedde den årliga utdelningen av årets Tegger Stipendier. Totalt är det 1.600.000:- som fördelas på 5 unga forskare inom området folksjukdomar. Av dessa var 300.000:- som avsåg 2020 års stipendiat.

Årets pristagare är:

  • Åsa Ingvar, får 400.000:- för forskning kring att utveckla Artificiell Intelligens vid diagnosticerande av HUDCANCER, Monash University, Melbourne, Australien
  • Jenny Wickham, får 300.000:- för forskning kring EPILEPSI och för att undersöka inhibitoriska nervcellers roll i epileptiska anfall vid Lunds Universitet
  • Oskar Ljungquist, får 300.000:- för forskning kring ANTIBIOTIKARESISTENS med fokus på karbapenemresistenta bakterier, vid universitetet i Tromsö, Norge
  • Niccollo Peruzzi, får 300.000:- för forskning kring PULMONELL HYPERTENSION vid Lunds Universitet
  • Joanna Strand, får 300.000:- för forskning kring ny målsökande antikropp för behandling vid PROSTATACANCER vid UCLA, Univeristy of Califonia, Los Angeles, USA (2020)

————————-

Idag mottar fem glada forskare sina stipendier för vetenskaplig forskning inom folksjukdomar. Totalt delar Tegger Stiftelsen ut 1.600.000:-.

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Sedan starten 1993, 28 år sedan, har Tegger Stiftelsen delat ut över 90 stipendier på totalt över 24 miljoner kronor.

– Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen och son till grundaren av Tegger Stiftelsen.

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte alls medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital efter ett mycket framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse

För ytterligare information om respektive forskare och dess projekt som Tegger Stiftelsen finansierar, finns all information på vår hemsida med följande direktlänk:

Ytterligare text, bilder och information finns på teggerstiftelsen.se

 

Foto och text får redigeras och användas fritt i samband med Tegger Stiftelsen.

Har Ni eventuella frågor om ovanstående, finns undertecknad till Er tjänst per telefon 0701 – 608 700 eller via hemsidan: www.teggerstiftelsen.se

Här nedan finns texterna från respektiver pristagare och deras foto.

Teggerstiftelsen- Info om Oskar
Joanna Strand Tegger 2021
Niccolo Peruzzi 2021
Populärvetenskaplig beskrivning_Åsa Ingvar

Tegger stiftelsen Jenny Wickham (002)