Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Stiftelsen

Tegger Stiftelsen

Tegger-Stiftelsen grundades 1993 och erhöll genom ett testamentariskt förordnande 1995, i samband med Jan Teggers bortgång, ca 30.000.000:- kronor att förvalta.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga framstående forskare som har doktorerat och önskar fortsätta på sin utstakade linje.
Den årliga sammantagna stipendie-summan uppgår till ca 1.500.000:-

Hitintills har Tegger stiftelsen utdelat ca 24 miljoner kronor detta utan att ursprungskapitalet påverkats.
Tack vare goda placeringar i den finansiella marknaden har kapitalet ökat i värde för att säkerställa en långsiktighet i utdelandet av stipendier framöver.
Stiftelsens totala kapital är idag uppskattningsvis runt 65 miljoner kronor.

Mer om stiftelsens verksamhet uppdateras inom kort…

För ansökning av stipendier avseende innevarande år och som kommer delas ut den under november månad, kommer detta att annonseras ut via Facebook samt genom direkta utskick samt även publiceras under separata flikar på hemsidan.

Styrelsens sammansättning 2022

Ordf.        Thomas Thiborg
Led.          Lars Edvinsson
Led.          John Tegger
Led.          Elisabet Englund