Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Dokumentation Post Doc

För att kunna ansöka om Tegger Stiftelsens årliga Post Doc-stipendium skall följande bifogas:

Till ansökan, som skall göras på särskild blankett, bifogas:

  1. Kort sammanfattning av sökandens meriter (högst 2 A4-sidor)
  2. Fullständigt forskningsprogram (högst 4 A4-sidor)
  3. Förteckning över publicerade originalarbeten (period 2012-2023)
  4. Inbjudan från värdinstitution
  5. Intyg från prefekt om möjlighet till fortsatt forskning efter tjänstgjord post doc.
  6. Stipendiet är avsett för en post doc-period om endera 6 månader eller 12 månader.
    Om ansökan avser annan tid skall detta tydligt framkomma i dokumentationen.

För övriga stipendie-typer och ansökningar gäller andra krav på dokumentation som meddelas separat.

Sida under uppdatering…