Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Ansökan Postdoc stipendium

Anges med 12 siffror (xxxxxxxx-xxxx)
Får ej vara senare än 31/12 samma år som ansökan lämnas in.
Ange institution, ort och land.
Ange det alternativ som bäst passar med ditt planerade upplägg för finansiering.
Här anger Du vem som redan beviljat anslag eller annan form av finansiering för projektet. Ange av vem samt belopp.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Årets stipendieutdelning är den 16 november 2023 i Malmö.
Ange gärna flera val, så vi vet var vi skall marknadsföra stipendiet framöver.