Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Ansökan övrig forskningsverksamhet

Denna ansökan är endast för särskilda ändamål och får endast
användas av den som fått särskild inbjudan.

Fylls i med 12 siffror (xxxxxxxx-xxxx)
ex: 12345 Malmö
Ange tidsperiod t.ex. 2023-01-01 – 2023-03-15
Click or drag a file to this area to upload.
Använd gärna PDF som filformat
Click or drag a file to this area to upload.
Använd gärna PDF som filformat
Click or drag a file to this area to upload.
Använd gärna PDF som filformat
Årets stipendieutdelning sker den 16 november 2023