Stiftelsen historia


Stiftelsens första styrelse med Direktör Jan Tegger, Stiftelsens grundare, i mitten på bilden,  Foto taget november 1993

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela post-doktorala stipendier öronmärkta till Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

Jan Tegger trädde in under sina sista år i livet, som ordförande i den nystartade stiftelsen och var även med vid de två första stipendieutdelningarna. Efter Jan Tegger tillträdde bankdirektör och chefsjuristen Thomas Boström som ordförande, allt enligt Jan Teggers egen vilja.
Thomas lämnade 2012 över ordförandeklubban till Claes Lachmann, som är en mycket kompetent och kunnig styrelseledamot och som ledde stiftelsen som dess ordförande under åren 2012-2016.
2017 övertogs ordförandeklubban av Thomas Thiborg.

Familjen är också i högsta grad delaktig i det löpande arbetet med stiftelsen, genom Donators son, John Tegger. Med en bakgrund inom både massmedia såväl som ekonomi och juridik, deltar John Tegger, såsom ledamot sedan 1995, aktivt i styrelsearbete med både kunskap och kompetens.

Jan Tegger var inte medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del.

Varje år runt den 17 november delas Tegger Stipendierna ut till framstående forskare. Genom åren har Tegger Stiftelsen delat ut mer än 80 stipendier på totalt mer än 20 miljoner kronor. I början var stipendierna blygsamma på 25.000:- men idag är det 400.000:- som delas ut till vardera stipendiat.

Förutom Tegger Stipendiet, så arrangerar vi särskilda Tegger Dagar – där vi bjuder in föreläsare från hela världen till hel och halvdags symposier. Vi brukar genomföra en TeggerDag vart 3:e år.
Närmast kommer det att bli 2021.

Senast ändrad 4 juni, 2020