Tegger Stiftelsen

Tegger-Stiftelsen grundades 1993 och erhöll genom ett testamentariskt förordnande 1995, i samband med Jan Teggers bortgång, ca 30.000.000:- kronor att förvalta.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga framstående forskare som har doktorerat och önskar fortsätta på sin utstakade linje.
Den årliga sammantagna stipendie-summan uppgår till ca 1.000.000:-

Hitintills har Tegger stiftelsen utdelat ca 20 miljoner kronor detta utan att ursprungskapitalet påverkats. Tack vare goda placeringar i den finansiella marknaden har kapitalet ökat i värde för att säkerställa en långsiktighet i utdelandet av stipender framöver.

Mer om stiftelsens verksamhet uppdateras inom kort…

För ansökning av stipendier avseende 2020 som kommer delas ut den under november 2020 kommer detta att annonseras ut via Facebook samt genom direkta utskick till respektive avdelningschefer samt även publiceras under separata flikar på hemsidan.

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Ordf.        Thomas Thiborg
Led.          Håkan Olsson
Led.          Lars Edvinsson
Led.          John Tegger