Stiftelsen

Tegger Stiftelsen

Tegger-Stiftelsen grundades 1993 och erhöll genom ett testamentariskt förordnande 1995, i samband med Jan Teggers bortgång, ca 30.000.000:- kronor att förvalta.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga framstående forskare som har doktorerat och önskar fortsätta på sin utstakade linje.
Den årliga sammantagna stipendie-summan uppgår till ca 1.000.000:-

Hitintills har Tegger stiftelsen utdelat ca 20 miljoner kronor detta utan att ursprungskapitalet påverkats. Tack vare goda placeringar i den finansiella marknaden har kapitalet ökat i värde för att säkerställa en långsiktighet i utdelandet av stipender framöver.

Mer om stiftelsens verksamhet uppdateras inom kort…

För ansökning av stipendier avseende 2018 som kommer delas ut den under november 2018 kommer detta att annonseras ut i LUM samt genom direkta utskick till respektive avdelningschefer samt även publiceras under separata flikar på hemsidan.

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Ordf.        Thomas Thiborg
Led.          Håkan Olsson
Led.          Lars Edvinsson
Led.          John Tegger

Senast ändrad 16 april, 2018