Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Blanketter för ansökan

OBS!!!
Vi kommer inom kort att öppna en digital plattform för ansökan.
Avvakta att skicka in era ansökningar tills ny information kommer på denna sida.
Om DU vill ha information när ansökan öppna, kan Du skicka ett mail till TEGGERSTIFTELSEN på info@teggerstiftelsen.se så maila vi dig så snart som sidan är klar.

Blankett för ansökan om Tegger Stipendiet finns för nerladdning här.

Blankett skickas med post i fysisk form till postadress i Göteborg!
OBSERVERA – SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 2023-10-10 kl 12:00

Blankett sammanfogad med samtliga erforderliga bilagor i en och samma PDF-fil kan mailas till info@teggerstiftelsen.se

Notera att fysisk ansökan skall vara ankommen Göteborg på sista ansökningsdagen alternativt vara oss senast ankommen via mail på datum och klockslag enligt ovan.

VIKTIGT! Blanketten är universell och är samma för postdoc stipendier såväl som för forskningsstipendier.
Använd blanketter och fyll i tillämpliga rutor i formuläret.

Vi föredrar att ansökningsblankett fylls i på svenska.

Ansökningblankett TeggerStiftelsen (Svensk PDF)

Ansökningblankett Teggerstiftelsen (Svensk EXEL)

Application form Tegger Foundation (English EXEL)

Application form Tegger Foundation  (English PDF)

Exelfil för digital ifyllnad
Denna fil kan öppnas och fyllas i på skärmen, därefter sparas och skrivas ut
Vi rekommenderar detta förfaringssätt.

För att öppna filerna krävs PDF-läsare alt Microsoft Exel

Dokumenten får inte ändras/modifieras. Detta kan medföra att ansökan makuleras.

Documents may not be modified.