Stipendieförteckning

Nedan finns en sammanställning av samtliga stipendiater som erhållit Tegger Stipendiet under hela stiftelsens verksamhetsperiod.
För detaljerad beskrivning och foto på tidigare pristagare, välj i menyn ovan och välj vilket år (länk)
 
2017
Alexandra Rundberg Nilsson. Postdoc-Stipendie för ett års vistelse på University of Califonia, San Diego, Department of Pharmacology, för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. Målet är att förstå hur förändringarna uppstår så att man kan utveckla behandlingsstrategier för att motverka dem.
Ute Krüger Forskningsstipendie ges för sex månaders vistelse på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Avdelningen för patologi. För forskning kring förekomst och subtypisering av tumörinfiltrerande lymfocyter vid primär bröstcancer. Målet är att inhämta tekniker och kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer som kan ge ökad kunskap för sjukdomens förebyggande och behandling.
Lena Ohlsson Forskningsstipendie ges för sex månaders vistelse på Rikshospitalet i Glostrup, Danmark, för att inhämta teknik och kunskap och vidare undersöka hur de tonusreglerande signalvägarna i kärlen kan påverkas för att mildra skadan efter hjärtinfarkt.
 
2016
Jenny Klintman. Stipendiet går till ett års vistelse på Oxford Biomedical Research Centre (BRC) Molecular Diagnostic Centre, Department of Oncology, Oxford University för att studera genetiska förändringar i KLL-celler från 1000 brittiska patienter. Resultatet från projektet har stor möjlighet att öka kunskapen om KLL så att man lättare kan ge prognos till en enskild patient, hitta rätt typ av behandling och även undvika behandling med svåra biverkningar i de fall där patienten inte väntas ha nytta av den.
Kristoffer von Stedink. Stipendiet ges för ett års vistelse på Academic Medical Center vid Amsterdams universitet i Holland för att identifiera och testa potentiella mål för immunterapi som kan leda till ändringar i de aktuella behandlingsregimer för dessa patienter. Om det lyckas kommer det också ge möjlighet att identifiera de patienter med stor sannolikhet att svara på de nya immunoterapierna, vilket ur ett kliniskt perspektiv skulle vara ytterst värdefullt.
2015
Mathias Blom. Stipendiet går till ett års vistelse på Brigham & Women’s hospital och Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA för att kartlägga huruvida man på akutmottagningen misslyckas med att identifiera patienter som löper hög risk att utveckla akut hjärtinfarkt och andra livshotande åkommor, som en effekt av vårdplatsbrist och trängselproblematik.
Kishan Bellamkonda. Stipendiet ges för ett års vistelse på Cleveland klinikerna, USA för att ytterligare bredda min förståelse för hur cancer uppstår genom att studera cancer initierande celler hos kolit inducerad tjocktarmscancerpatienter som är en ny intressant vinkling av mitt tidigare doktorandprojekt.
Shafqat Ahmad. Stipendiet går till ett års vistelse vid Harvard Medical School, USA. Syftet är att undersöka betydelsen av gen-livsstilsinteraktioner för blodfettsprofiler, mer specifikt lipidfraktioner och subfraktioner, i högkvalitativa epidemiologiska kohorter från Sverige och USA.
 
2014
Sofia Winslow. Stipendiet ges för 1 års vistelse i Frankfurt, vid Goethe Universitetet hos Dr. Schmid, för att bedriva forskning kring förändringen som immunceller orsakar i tumören speciellt med avseende på translation.
Pekka Jaako. Stipendiet går till ett års vistelse vid Cambridge University för studier av proteinet elf6 som är viktigt för ribosomfunktionen och nybildning av ribosomer. Störning av proteinet är också associerat med uppkomst av T-cellsleukemi hos barn och stipendiaten kommer att studera sambandet med leukemi i flera modellorganismer och musmodeller
Ann Zetterquist. Stipendiet ges för 1 års vistelse på Imperial College i London för studier av defekta omogna endotelceller i blodbanan hos diabetiker, vilket tros vara orsaken till minskad reparativ förmåga av kärlväggen hos diabetiker.
Marica Vapil. Stipendiet går till ett års vistelse vid University of California, San Fransisco. Stipendiaten skall studera stelheten i tumörvävnaden och stroma  och undersöka om denna parameter påverkar signalvägar och DNA s packning i cellen och på så sätt kan bidraga till terapiresistens vid ex bröstcancer
 
2013
Catharina Medrek, Centre of Molecular Pathology, Lund University.  För forskning kring bröstcancerstamceller vid University of California San Franscisco. Start 2014
Daniel Engelbertsen, Forskare i Experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds Universitet.  För forskning i om och hur statiner kan ha en anti-inflammatorisk effekt på immunförsvaret och om det kan ha en positiv effekt på åderförkalkning . Forskningen kommer att ske vid Brigham and Women’s hospital vid Harvard Medical School. Start 2014.
Rolf Lood, postdoctoral associate vid Rockefeller University, New York.  För att bedriva forskning inom vissa bakterier beteende vid acne och prostata cancer vid Rockefeller University, NY. Start 2014.
 
2012
Martin Thelin, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Lund. För forskning om genetiskt modifierade epitelceller från thymus. Forskning kommer ske vid Joslin Diabets Center, vid Harvard Medical School  i Boston.
Carmen Flores Bjurström, Institutionen för Laboratorie medicin / molekylär medicin och genterapi i Lund, för forskning inom sickle cell anemi, ärftlig blodsjukdom som ger kronisk anemi och är livshotande. Forskningen kommer att ske vid UCLA i Los Angeles, CA.
Cecilia Andersson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, avd för lungmedicin och allergologi SUS, Malmö, för forskning kring inflammatoriska celler vid astma och kol. Forskning kommer ske vid National Heart and Lung Institute, Imperial Collage, London.
 
2011
Ph.Dr Daniella Rylander
, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet för postdoktoral forskning om Parkinsons sjukdom vid Laboratories of Neurophysiology i Rom, Italien.
Ph.Dr. Sabina Resic´ Lindehammer, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet, för postdoktoral forskning kring poliovaccin vid Center för Control and Prevention of Viral Diseases, Atlanta, USA.
Ph.Dr. Åsa Ehlén, Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds Universitet, för postdoktoral forskning kring bröstcancer vid Institute Curie, Orsay, Frankrike.
 
2010
Ph dr Alexander Pietras, Inst. för  Laboratoriemedicin vid Skånes Universitetssjukhus SUS, för postdoktoral forskning kring gliom vid MCK Cancer Center i New York.
Ph dr Henrik Ahlenius, Lunds Stem Cell Center vid Universitetssjukhuset i Lund, för      postdoktoral forskning kring nervceller vid sjukdomar som Parkinson och Alzheimer mfl, vid University of Stanford, California.
Ph  student Joakim Esbjörnsson, Inst för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet, för postdoktoral epidemiologisk forskning kring HIV, vid Universitetet i Leuven, Belgien .
 
2009
 Leg läkare, med dr David Ulmert, Urulogiska kliniken vid MAS, för postdoc- verksamhet vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York avseende forskningsprojekt om prostatacancer.
 Ph dr Malin Pedersen, f n Institute of Cancer Research i London, för postdocverksamhet vid samma institut avseende malignt melanom.
 Ph dr Karl Bacos,  cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet, för postdocverksamhet vid Burnham Institute for Medical Research i Kalifornien, avseende myelom.
 Ph dr Gabriella Honeth, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet, för postdocverksamhet vid Kings College i England, avseende stamceller i bröstcancer.
Ph dr Hanna Lindgren, vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet för postdoc verksamhet vid: uppgift saknas
  
2008
 Fil dr Jakob Axelsson, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet för postdocvistelse vid University of California, San Diego, avseende forskningsprojekt om inflammation och heparansulfats roll
 Fil dr Johan Holmberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet, för postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, avseende forskningsprojekt om muskeldystrofi.
 Fil dr Jonas Sjölund, Avd. för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS för postdocvistelse vid University of California, San Fransisco avseende forskningsprojekt om bukspottkörtelcancer.
 Paulina Nowicka, Institutionen för klin. Vetenskap pediatrik vid Universitetssjukhuset MAS, för postdocvistelse vid Yale University avseende forskning kring diabetes typ 2.
 Sofie Singbrant, avd för laboratoriemedicin/molekylärmedicin och genterapi vid Lunds Universitet, för postdocvistelse vid Australian Stam Cell Center i Melbourne, avseende forskningsprojekt om benmärgstransplantation och stamceller.
  
2007
 Phil Dr Cecilia Oderup, Universitetssjukhuset MAS för forskning kring immunologi  vid University School of Medicine, Stanford, California, USA
Phil Dr Teresia Hallström, Universitetssjukhuset MAS för forskning kring infektioner och immunförsvar vid Friedrich Schiller  University, Jena Tyskland
 Phil Dr Sebastian Albinsson, Lunds Universitet för forskning kring kärlfysiologi  vid University School of Medicine, Newhaven USA
 Leg läkaren Oscar Braun, Universitetssjukhuset i Lund för forskning kring blodplättshämning i samband med hjärtinfarkt vid Univesity of California, San Diego, USA
  
2006
 Phil Dr Catarina Rippe, Kliniska Vetenskaper, avd för Njurmedicin, Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring ”Pancreatic Procolipase and enterostatin- Functions during high fat feeding” med postdocvistelse vid University of Colorado at Boulder, USA.
 Phil Dr Lotta Gustafsson, Avd för Mikrobiologi, Immunologi och Glykobiologi vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring protesoner och deras betydelse för tumörcellers död, med postdocvistelse vid Harvard Medical School, Childrens Hospital, Boston, USA.
 Phil Dr Jenny Karlsson, Institutionen för Medicinsk Inflammationsforskning vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring den inflammatoriska komponenten i diabetes, fetma och hjärt- kärlsjukdomar, med postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, USA.
 Phil mag Mattias Magnusson, Avd för Molekylärmedicin och Genterapi vid Lunds Universitet, för fortsatt forskning kring ” reglering av hematopietiska stamceller” kopplat till benmärgstransplantationer”, med postdocvistelse vid University of California, Los Angeles, USA
  
2005
 Phil Dr Lena Uller, Institutet  för experimentella vetenskaper vid Lunds Universitet för fortsatt forskning vid University of Southampton kring luftvägsepitelets roll vid inflammationer.
 Phil Dr Markus Heidenblad, avd för klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Lund för fortsatt forskning vi Radboud University, Holland kring genomiska sjukdomar.
 Phil Dr Therése Nordström, Institutet för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö för fortsatt forskning vid  Institute of Medical Research i Australien kring utveckling av vaccin mot grupp A streptokocker.
 Phil Dr Marie Stockhausen, , Institutet för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö för fortsatt forskning vid University of California, USA. Kring Notchkaskadens roll vid uppkomst och utveckling av tumörformen neuroblastom.
(Stipendiet inte utnyttjat av mottagaren.)
  
2004
 Med Dr., leg läkaren Martin Englund, vid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet/ Universitetssjukhuset i Lund, för postdoktoral forskning bl a kring artros, vid Boston University School of Medicine, USA.
 Ph Dr Ramin Massoumi, enheten för experimentell patologi vid Universitetssjukhuset MAS, sedan 2 år verksam vid Max-Planckinstitutet i Mûnchen, för ett tredje postdoc-år vid nyssnämnt institut, för fortsatt forskning bl a kring tumörformen Cylindroma.
 Civ. ing, leg läkaren Vladimir Evilevitch, med planerad disputation i december 2004, verksam vid Kliniskt fysiologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset MAS, för forskning kring mättekniker avseende mikrocirkulation i huden, för mätning av inflammatoriska processer. Postdoc-forskning vid University of California, Los Angeles, USA.
 MD, PhD Malin Malmsjö, institutionen för Medicin, BMC, Lunds Universitet, för forskning kring hjärt-kärlsjukdomar, med planerad postdoktoral forskning vid Christchurch Cardioendocrine Researchgroup, New Zeeland.
  
2003
M.D., Ph D, Kristina Persson, f 14 februari 1966, Slimminge 14, 274 92 Skurup, verksam vid avd för klinisk kemi, Universitetssjukhuset MAS, för forskningsprojekt om antikroppar mot malaria. Postdoc-forskning vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research i Australien.
 M.D., Ph D, Jonas Larsson, 710709-4059, Skyttelinjen 136, 226 49 Lund, verksam vid avd för molekylär medicin och genterapi, BMC, Lunds Universitet, för forskning kring reglering av hematopoetiska stamceller. Postdoc-forskning vid Harvard Medical School, Boston, USA.
  Fil mag Maria Alvarado Kristensson, 690712-0726, Rynge 511, 271 94 Ystad, verksam vid enheten för experimentell Patologi, Lunds Universitet. Tid för disputation bestämd till den 23 april 2004, därefter postdoc-forskning vid universitetet i Madrid, Spanien.
  Fil mag Linda Härndahl, 760824-2744, Kämnärsvägen 3 C: 230, 226 46 Lund, verksam vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, BMC C11, 221 84 Lund, forskarstuderande inom Diabetesprogrammet vid Lund Universitet. Tid för disputation den 5 december 2003, därefter postdoc-forskning vid Universitetet i Newcastle, England.
  
2002:
Maria Hedlund,avd för Mikrobiologi, Immunologi och Glykobiologi vid Lunds universitet för forskning kring betydelsen av tumörcells associerade socker för spridning av cancer
( metastasering ) Postdoktoral forskartjänst vid University of California för studier av sialin syra innehållande tumör antigen för metastasering.
 Annika Antonsson, avd för medicinsk mikrobiologi vid Universitetssjukhuset MAS för forskning kring papillomvirus i normal hud. Postdoktoral forskartjänst vid University of Brisbane, Australien kring papillomvirus livscykel.
 Jonas Lidfeldt, doktorand vid Samhällsmedicinska Institutet vid Lunds Universitet för forskning kring hälsotillståndet för medelålders kvinnor, med fokus  på samspelet mellan biologiska och sociala faktorer för utvecklingen av diabetes.  Postdoktoral forskartjänst vid Harvard University i USA inom samma område.
 Henrik Ahlborg, vid Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS för forskning kring arv och livsstilsfaktorers inverkan på benmassa och frakturer. Postdoktoral forskartjänst  på Garvan Institute of Sidney, Australien med fortsatt forskning rörande betydelsen av arv och livsstilsfaktorer för uppkomsten av benskörhet och frakturer.
2001:
Katrin Mani, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet för cancerforskning avseende xylosiders antitumörverkan.
Maria Sörhede-Winzell, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet för forskning inom diabetesområdet. Postdoktoral forskartjänst vid Boston Medical Center, USA
Kajsa Paulsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds universitet för forskningsarbete hos professor Mark Sandersson på Kings College i London, England
Henrik Thorlacius, Universitetssjukhuset MAS för forskning om kirurgi och inflammatoriska processer. Postdoktoral forskartjänst vid University of Stanford, USA
 
2000:
 
Karin Filipsson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring mekanismer vid uppkomsten av åldersdiabetes.
Ruth Zeidman Universitetssjukhuset MAS för forskning kring tumörsupressorn PTEN:s kontroll av celltillväxt och canceruppkomst.
Mikael Benson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring allergireaktioner i näshålan.
Karin Gewert Lunds Universitet för forskning kring energimetabolismen vid inflammatoriska tarmsjukdomar.
 
1999:
Marju Orho-Melander Universitetssjukhuset MAS för forskning kring reglering av glycogensyntes i lever och skelettmuskel.
Thomas Hellmark Universitetssjukhuset i Lund för forskning kring njursjukdomar.
Håkan Brorson Universitetssjukhuset MAS för forskning kring armlymfödem efter bröstcancer
Annika Lindqvist för fortsatt forskning om enzymer involverade i metabolismen av androgener och östrogener.
Stefan Hansson Lunds Universitet för forskning kring placentafysiologi.
  
1998:
Jan Åke Åkervall ,avd för öron- näs- och halssjukdomar vid Lunds Universitet.
Ändamål: Forskarutbildning  vid Universitetet i Michigan om skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.
 Annika Lindqvist, institutet för cell-och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Forskarutbildning i Dallas Texas om enzymer involverade i metabolismen av androgener och östrogener.
 Liselotte Frost-Arner,  Plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS.
Ändamål: Forskarutbildning hos DR R F Edlich vid Department of plastic surgery Universitetet Virginia under 5 månader  samt efterföljande forskning i Sverige under ett halvår om brännskador och kvinnliga genitala missbildningar.
 (Anette Thern, Inst. För Medicinsk Mikrobiologi Lunds Universitet för forskarutbildning om immunologi i London.Stipendiet dock återlämnat p.g.a. dubbelfinansiering.)
 
1997:
Henrik Jörntell, Institutet för Fysiologi och Neurovetenskap vid Lunds Universitet.
Ändamål: Studier vid Medicinsk Fysiologisk Institut i Köpenhamn ang. Informationsbearbetning i lillhjärnans nervcellkretsar.
 Flemming Björnberg,Hematologiska Forskningslaboratoriet vid Lunds Universitet.
Ändamål: Postdoktorala studier vid Universitetet i Verona Italien ang bildning av lösliga TNF-receptorer i vita blodkroppar.
 Hindrik Mulder, Institutet för Cell-och Molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Studier vid Universitetet i Dallas Texas hos professor Newgard ang diabetes.
(Nyttjandet uppskjutet p.g.a. dubbelfinansiering.)
 Ylva Tryselius, Avd för molekylär neurobiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Postdoktorala studier vid  avd för molekylär neurobiolog vid Wallenberg Neurocentrum i Lund.
 Ute Friedrich, avd för klinisk kemi vid MAS.            
Ändamål: Studier hos prof. Björn Dahlbäck MAS ang sambanden mellan protein C molekylens struktur och dess funktion
 Åsa Mellhus, Inst. För medicinsk mikrobiologi vid MAS.                
Ändamål: Postdoktorala studier vid UCSD,ENT-Department i USA  ang bakteriearter vid öroninflammation.
 
1996
 Sabina Janciauskiene, Wallenberglaboratoriet,Universitetssjukhuset MAS.
 Ändamål: Postdoktoral studier ang serpinernas roll i amyloidfibrillbildningen.
Ingemar Önsten, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS.
Ändamål: Forskningsvistelse under ett år vid Rush University i USA.
Kerstin Andersson,Inst. för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål: Genomförande av forskningsprogram avseende immunologiska försvarsmekanismer.
Anders Johnsson,Onkologiska kliniken vid Lunds Universitetssjukhus.
Ändamål: Postdoktorala studier vid Molecular Pharmacology Laboratoriet vid San Diego-Universitetet i USA om cytostatikabehandling av tumörer.
 
1995:
Sven Karlsson, Wallenberglaboratoriet, Institutionen för medicin MAS.
Ändamål: Postdoktoral forskning kring inculinsekretionens cellulära mekanismer och neurogena  reglering under normala betingelser och vid Diabetes.
Maarten de Chateau,Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds Universitet.
Ändamål:Postdoktoral forskning kring interaktioner mellan bakterier och antikroppar.
 
1994:
Jan Axelsson,Insitutionen för kirurgi vid Lunds Universitet.
Ändmål:Experimentella studier avseende styrning av tillväxt av normal pancreas och pancreascancer.
Magnus Bergenfeldt, Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS .
Ändamål: Postdoktoral forskning hos prof. Assar Malik vid Rush University i Chicago.
1993-1994 uppgick stipendierna på vardera 100.000 kronor.
1995 – 2000 uppgick stipendierna till 150.000:- vardera
2001 – 2006 var stipendierna 200.000:- vardera.
2007 – 2009  var stipendierna 250.000:- vardera
2010-2013  var stipendiesumman 350.000:- vardera
2014-2016 var stipendiesumman 400.000:- vardera
2017 var stipendiesumman 1×400.000:- och 2×200.000:-
Per den 22 november 2017 är den sammanlagda summan drygt 20.000.000:- utdelat.
Senast ändrad 21 november, 2017