PRESSINFORMATION 2017

2017 års Stipendiater.

Stipenderna delades ut onsdag den 22/11 kl 19:00

800.000 kronor till tre kompetenta forskare!

 

Onsdagen den 22 november 2017 kommer tre forskare från Malmö och Lund att få dela på 800.000:-  för forskning kring folksjukdomar, då de tar emot årets TEGGER-STIPENDIER.

 

Tegger Stiftelsen grundades 1993 av den Malmö baserade fastighetsdirektören Jan Tegger. Två år före sin död 1995, donerade han hela sin förmögenhet till Tegger Stiftelsen så att den årligen kan utdela stipendier öronmärkta till forskare verksamma vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund och endast för forskning kring s.k. folksjukdomar.

– Min pappa var inte medicinskt yrkesverksam, men han var mycket intresserad av framstegen inom medicinsk forskning och såg här, genom stiftelsen, sin möjlighet att återföra ett stort kapital från ett framgångsrikt företagarliv till något som kommer alla till del. – Berättar sonen John Tegger som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Varje år i mitten av november delar Tegger Stiftelsen ut stipendier till framstående forskare. Genom åren har Tegger Stiftelsen delat ut över 80 stipendier på totalt nästan 20 miljoner kronor.

 

Årets stipendiater är forskare inom områdena:   

BRÖSTCANCER

HJÄRTINFARKT

KRONISK INFLAMMATION I BLODSTAMCELLER

 

– Årets pristagare är i särklass de mest kvalificerade forskare inom sina respektive område. Deras forskning är något som berör… Det finns många gåtor som behöver en lösning och vi gör vad vi kan för att bidra till detta.” säger John Tegger, ledamot i Stiftelsen

Samtliga pristagare skall vara forska på annan institution under ca ½-1 år och hämta hem kunskap inom sina forskningsområde för att sedan komma tillbaka till Malmö/Lund och kanske utveckla botemedel mot våra värsta folksjukdomar.

 

Årets Tegger-stipendiater är:                               (Foto finns på hemsidan)

Alexandra Rundberg Nilsson. Postdoc-Stipendie på 400.000:- för ett års vistelse på University of Califonia, San Diego, Department of Pharmacology, för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. Målet är att förstå hur förändringarna uppstår så att man kan utveckla behandlingsstrategier för att motverka dem.

 

Ute Krüger Forskningsstipendie på 200.000:- ges för sex månaders vistelse på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Avdelningen för patologi. För forskning kring förekomst och subtypisering av tumörinfiltrerande lymfocyter vid primär bröstcancer. Målet är att inhämta tekniker och kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer som kan ge ökad kunskap för sjukdomens förebyggande och behandling.

 

Lena Ohlsson Forskningsstipendie på 200.000:- ges för sex månaders vistelse på Rikshospitalet i Glostrup, Danmark, för att inhämta teknik och kunskap och vidare undersöka hur de tonusreglerande signalvägarna i kärlen kan påverkas för att mildra skadan efter hjärtinfarkt.

 

Bifogar i detta brev, PDF, även mer detaljerad redogörelse för respektive pristagare. Foto finns för nerladdning via hemsidan.

 

Har Ni eventuella frågor om ovanstående, finns undertecknad till Er tjänst per telefon 0701 – 608 700 eller via hemsidan: www.teggerstiftelsen.se

 

 

Med vänliga hälsningar / Best regards

 

John Tegger

Tegger Stiftelsen – The Tegger Foundation

c/o Swedbank Stiftelsetjänst

404 80 Göteborg

Tel allmänna frågor: 040 – 46 92 90   Int: +4640-469293  Cell: +46701-608700

Mail: info@teggerstiftelsen.se    Hemsida: www.teggerstiftelsen.se

—————————————

Tegger Stiftelsen                                    The Tegger Foundation

För främjande av vetenskaplig              Annual post doctoral scholorships forskning kring folksjukdommar.          for research on common health diseases.

Senast ändrad 31 augusti, 2018