FOTO och Pressinfo 2017

Här kan Du få ut texterna från respektiver pristagare och deras foto.

Pressinfo Tegger Stiftelsen – Stipendier – 2017


Årets Tegger Stipendiater

fr. v.: Ute Krüger, Lena Ohlsson, John Tegger, Alexandra Rundberg-Nilsson

Ute Krüger

Alexandra Rundberg Nilsson

Lena Ohlsson

(C) 2017 – Foto får användas med fri nyttjanderätt av massmedia i samband med Teggerstipendiet 2017 vid angivande av källa: Tegger Stiftelsen

Senast ändrad 23 november, 2017