Blanketter

Blankett för ansökan om Tegger Stipendiet 2017 finns för nerladdning här:

Och kan endast skickas med post till postadress i Göteborg!

Vi föredrar att ansökningsblankett fylls i på svenska.

 

Ansökningblankett TeggerStiftelsen 2017  (PDF)

Ansökningblankett TeggerStiftelsen 2017  (exelfil för digital ifyllnad)
Denna fil kan öppnas och fyllas i på skärmen, därefter sparas och skrivas ut
Vi rekommenderar detta förfaringssätt.

 

Application form Tegger Foundation 2017 lock  (PDF)

Application form Tegger Foundation 2017 lock  (exelfile)
Can be filled out digitally and we prefere this way.

 

 

 

För att öppna filerna krävs PDF-läsare alt Microsoft Exel

Dokumenten får inte ändras. Detta kan medföra att ansökan makuleras

Documents may not be modified.

Senast ändrad 8 juni, 2017