Blanketter

Blankett för ansökan om Tegger Stipendiet 2018 finns för nerladdning här:

Och kan endast skickas med post till postadress i Göteborg!

Vi föredrar att ansökningsblankett fylls i på svenska.

 

Ansökningblankett TeggerStiftelsen 2018  (Svensk PDF)

Ansökningblankett TeggerStiftelsen 2018 (Svensk EXEL)

Application form Tegger Foundation 2018 (English PDF)

Application form Tegger Foundation 2018 (English EXEL)

Exelfil för digital ifyllnad
Denna fil kan öppnas och fyllas i på skärmen, därefter sparas och skrivas ut
Vi rekommenderar detta förfaringssätt.

 

 

För att öppna filerna krävs PDF-läsare alt Microsoft Exel

Dokumenten får inte ändras/modifieras. Detta kan medföra att ansökan makuleras.

Documents may not be modified.

Senast ändrad 31 augusti, 2018